Formularz kontaktowy

* Anty spam

Koszyk0
Suma:0,00 zł
Twój koszyk jest pusty!


REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep internetowy www.goma.sklep.pl prowadzony jest przez firmę:

GOMA Michał Maciejewski
ul. Porzeczkowa 42
55-002 Kamieniec Wrocławski
NIP: 895-158-26-84
REGON: 022321997
Konto Bankowe ING Bank Śląski
94 1050 1575 1000 0091 4267 6502
    
dalej nazywaną SPRZEDAJĄCYM
1.2. KUPUJĄCYM może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana KLIENTEM

 

II. Zamówienia


2.1.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje do 3 dni roboczych, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
2.3. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Pocztę Polską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
2.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez rok od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
2.5. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
2.6. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
2.7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


III. Warunki zwrotu


3.1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
3.2. Towar należy odesłać przesyłką poleconą na adres firmy:
    GOMA Michał Maciejewski
    ul. Porzeczkowa 42, 55-002 Kamieniec Wrocławski
    z dopiskiem: „Zwrot GOMA”
3.3. Sklep Internetowy www.goma.sklep.pl nie przyjmuje przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem.
3.4. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony i zostanie odesłany przez Zamawiającego w takim stanie, w jakim został zakupiony.
3.5. Podstawę do wszelkich zwrotów stanowi dowód zakupu towarów - paragon bądź faktura VAT dołączona do zwracanego towaru oraz załączony do przesyłki formularz zgłoszenia zwrotu dostępny na stronie sklepu. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.
3.6. Zamawiający zwraca zakupiony towar na swój koszt.
3.7. Zwrot pieniędzy poprzez zwrot środków na konto bankowe podane w formularzu zwrotu nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez GOMA Michał Maciejewski przesłanej zgodnie ze wszystkimi wskazanymi wyżej formalnymi warunkami zwrotu.


IV. Warunki reklamacji


4.1. Wszystkie towary objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
4.2. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
4.3. Towar reklamowany należy odesłać przesyłką poleconą na adres:
    GOMA Michał Maciejewski
    ul. Porzeczkowa 42, 55-002 Kamieniec Wrocławski
    z dopiskiem: „Reklamacja GOMA”
4.4. Sklep Internetowy www.goma.sklep.pl nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem a reklamowany towar Zamawiający przesyła na swój koszt.
4.5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji koszty przesyłki pokrywa Zamawiający.
4.6. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacji dostępnego na stronie www.goma.sklep.pl, wydrukowania, podpisania oraz przesłania razem z przesyłką.
4.7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez GOMA Michał Maciejewski przesyłki z towarem.
4.8. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.
4.9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Zamawiającego, wszelkie koszty wyżej wymienionych reklamacji pokrywa Zamawiający.

 

V. Postanowienia końcowe


5.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
5.2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
5.3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
5.4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5.5. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 
 
Wersja  2014 (I)